Tarkoitus

Sensorisen integraation ja terapian yhdistys on perustettu vuonna 1992 organisaatioksi, joka kehittää ja toteuttaa sensorisen integraation teorian, terapian ja diagnostisen arviointimenetelmän koulutusta.  Yhdistysrekisteriin sensorisen integraation ja terapian yhdistys, SITY ry, merkittiin 20.11.1992.
Yhdistyksen tärkeimpinä tehtävinä on toimia sensorisen integraation teorian ja terapian menetelmästä kiinnostuneiden ammattihenkilöiden yhdyssiteenä välittäen ammatillista tietoa kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla, ja ennen kaikkea huolehtia alan koulutuksen järjestämisestä;

  • Sensorisen integraation teorian, terapian ja diagnostisen arviointikoulutuksen järjestäminen tapahtuu yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa ja toteutuu erikoistumis-/täydennyskoulutuksena.
  • Säännöllisesti toteutettavien päivittämiskoulutusten järjestäminen SI- koulutuksen suorittaneille terapeuteille ammattitaidon ylläpitämiseksi. Näissä kouluttajina toimivat pääsääntöisesti alan tutkimuksen ja kliinisen työn erikoisasiantuntijat Suomesta ja maailmalta.
  • Kaikille lasten parissa työskenteleville toimintaterapeuteille suunnattujen koulutusten järjestäminen kuten MAP-, MfunPS-, SMP™-testikoulutukset sekä Strukturoidun sensomotoristen valmiuksien havainnoinnin koulutus.

Koulutustarjontaan vaikuttavat jäsenistön tarpeet ja toiveet sekä terapian alalla tapahtuva kansainvälinen kehitys.

 
Yhdistys toimii tiiviisti kansallisella tasolla ja tekee runsaasti yhteistyötä myös kansainvälisellä tasolla.  Koko sensorisen integraation koulutus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön University of Southern Californian (USC) ja Western Psychological Servicesin (WPS) kanssa.  Kouluttajamme on hyväksytty kansainväliselle kouluttajalistalle, ja SIPT-koulutuksen suoritettuaan terapeuttimme saavat kansainvälisesti hyväksytyn pätevyyden.

Sensorisen integraation teorian ja terapian ensimmäinen koulutus pidettiin jo v. 1985 yhteistyössä amerikkalaisten kouluttajien (USC:sta) kanssa. Alkuun koulutuksen rahoitti ammattikasvatushallitus.
Koska koulutuksemme on hyväksytty kansainväliset kriteerit täyttäväksi, yhdistys pyrkii säännöllisten päivittämiskoulutusten muodossa integroimaan terapeuttiemme käyttöön maailmalla tehdyn tutkimuksen pohjalta saadun uusimman tutkimustiedon.  Tämän toteuttamiseksi USC/WPS:n yhteistyönä kutsumme vähintään joka toinen vuosi, usein jopa vuosittain, kouluttajaksi alan erikoisasiantuntijan.  Toisaalta pyrimme myös itse osallistumaan muualla järjestettäviin alamme tutkijaseminaareihin sekä kannustamaan terapeuttien opiskelua USC:ssa.

Suomessa terapiamenetelmien, terapian tehokkuuden, saatikka alan perustutkimuksen suorittamiseen ei vielä ole riittäviä resursseja terapeuttien koulutuksen rakenteen ja kliinisen työn kuvan vuoksi.  Siksi kansainvälinen työ on välttämätöntä terapeuttien erikoisosaamisen ja terapiamenetelmien kehittymisen kannalta.  Pienen maan etuna on puolestaan se, että halutessaan kaikki voivat päivittää tietonsa samassa koulutuksessa, mikä luo homogeenisuutta teoriatietoon ja terapiataitoihin, ja antaisi siten loistavan perustan terapian alalla tehtävään tutkimukseen.