VUOSIKOKOUS

Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys

Vuosikokous  6.4.14 klo 14.00

Paikka : Helsingin toimintaterapia oy , Soidintie 3 , 00700 Helsinki (Ala-Malmi)

Osallistujat :

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokousvirkailijoiden valitseminen

          – puheenjohtajaksi  

           – sihteeriksi

  – pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi

 3§ Kokouksen laillisuus ja  päätösvaltaisuus

 4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5§ Toimintakertomus vuodelta 2013

 6§ Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto 2013

 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 8§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

 9§ Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta vuodelle 2014

 10§ Toimintasuunnitelma 2014

 11§  Taloussuunnitelma 2014

 12§ Vuoden 2014-2015 jäsenmaksusta päättäminen

 13§ Muut mahdolliset asiat

 14§ Kokouksen päättäminen  

 Helsingissä 6.4.2014

 Virpi Juvonen-Sorri                                   Terttu Rautio

 puheenjohtaja                                            sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat :