Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus (36-38op)

SI-terapeuttikoulutus on erikoistumiskoulutusta lasten kanssa vähintään neljä vuotta työskennelleille terapeuteille. Koulutukseen hakevalla terapeutilla tulee olla työkokemusta erilaisten kehityshäiriöisten lasten parissa. Terapian asiakasryhmän ja terapian sisällöllisen luonteen vuoksi koulutus on suunnattu ensisijaisesti toimintaterapeuteille. Koulutukseen on osallistunut myös fysioterapeutteja. Koulutusrakenne on uudistunut 2020, terapiapätevyyden saa suorittamalla uudistuneen koulutuksen C-osan, jonka laajuus on 36-38op. Lue lisää