Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus (38op)

SI-terapeuttikoulutus on erikoistumiskoulutusta lasten kanssa vähintään neljä vuotta työskennelleille terapeuteille. Koulutukseen hakevalla terapeutilla tulee olla työkokemusta erilaisten kehityshäiriöisten lasten parissa. Terapian asiakasryhmän ja terapian sisällöllisen luonteen vuoksi koulutus on suunnattu ensisijaisesti toimintaterapeuteille. Koulutukseen on osallistunut myös fysioterapeutteja.

Koulutusjakso alkaa 3 vuoden välein. Viimeisin erikoistumiskoulutus toteutui 2016/2017. Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2018.

SI-KOULUTUS UUDISTUU! Lue lisää

Opiskelu on 38 opintopisteen mittainen, ja se jakautuu kolmeen osaan. Seitsemän viikon mittaisen ja kokopäiväisen teoriaopiskelun aikana paneudutaan sensorisen integraation teoriaan, sen kehitykseen ja sen eri osa-alueisiin, neuroanatomian ja -fysiologian erikoisasiantuntijoiden luennoilla keskushermoston kypsymiseen, toimintaan ja toimintahäiriöiden vaikutukseen käyttäytymiseen ja oppimiseen sekä normaaliin ja poikkeavaan sensorisen integraation kehitykseen, sensorisen integraation terapian teoriaan ja käytännön toteuttamiseen, terapiaan liittyvään tutkimukseen jne. Teoriajakso on 24 opintopistettä.

Ohjattu harjoittelujakso tehtävineen suoritetaan opiskelijoiden itse valitsemissa harjoittelupaikoissa teoriajaksoa seuraavan vuoden aikana.  Ohjattu harjoittelujakso on 10 opintopistettä.

Kolmas jakso on kolmen viikon mittainen kokopäiväinen lähiopiskelujakso, jolloin teoriatieto ja käytännön kokemus integroidaan ja jolloin paneudutaan sensorisen integraation teoriaan ja tutkimukseen yksityiskohtaisemmin. Tämä koulutuskokonaisuuden viimeinen teoriajakso on 4 opintopistettä.