Sensorisen Integraation teorian ja terapian koulutus

Sensorisen Integraation teoria ja terapia -opinnot uudistuvat

Suomen SI-koulutuksella on pitkät ja kansainvälisesti arvostetut perinteet. Terapeuttikoulutus sisältää laajat teoriaopinnot sekä käytännön harjoittelua. Lisäksi Sity ry on organisoinut erillistä SIPT-arviointikoulutusta. Tulevaisuudessa SI-koulutus tulee koostumaan moduuleista, jotta koulutukseen osallistuminen oman työn ohessa olisi opiskelijalle entistä helpompaa.

SI-koulutuksen rakenne tulevaisuudessa

Johdantotaso A: Sensorisen integraation perusteet – johdanto
B: Normaalikehitys ja sen arviointi SI-viitekehyksestä
SI-terapeuttitaso C: Sensorisen integraation teoria, arviointi ja terapia
Erikoistumistaso D: Syventävät sensorisen integraation jatko-opinnot

A-osa on tarkoitettu terapeuteille, kasvatusalan ammattilaisille, vanhemmille ja moniammatillisesti kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kyseessä on 1op kokonaisuus, joka koostuu ennakkotehtävästä ja kahdesta lähiopetuspäivästä. Tavoitteena on järjestää useampia koulutuksia vuosittain eri puolilla Suomea. Seuraavat A-osat toteutuvat Kokkolassa 17.-18.1.19 (Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto), Kuopion Savonia AMK:ssa 31.1.-1.2.19, Helsingin Metropolia AMK:ssa 14.-15.3.19 sekä Turun AMK:ssa 6.-7.5.19. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot kunkin oppilaitoksen kotisivuilla.

B-osa on tarkoitettu toiminta- ja fysioterapeuteille. Kyseessä on 5op kokonaisuus, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta. Sisältöalueina on normaalikehitys ja sen arviointi (4op) sekä neurofysiologia (1op). Tavoitteena on järjestää ensimmäinen koulutus elokuussa 2019 Turun AMK:ssa sekä syksyn aikana myös Kokkolassa ja mahdollisesti muilla paikkakunnilla. Jatkossa tulee toteutumaan muutamia koulutuksia vuosittain eri puolilla Suomea. B-osaan tulee hakeutua kolmen vuoden sisällä A-osan suorittamisesta, sillä A- ja B-osa muodostavat yhdessä johdantotason kokonaisuuden.

C-osa pohjautuu johdantotason tietoon. Terapeuttikoulutus on tarkoitettu toiminta- ja fysioterapeuteille. Koulutukseen on haku, missä kriteereinä mm. työkokemus lasten ja nuorten terapiasta sekä osoitus johdantotason tiedon hallinnasta. Valinnassa huomioidaan alueellinen jakauma ja toimialajakauma (neurologia, psykiatria, kehitysvamma-, julkis-, yksityis- ja kolmassektori). Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä opiskelusta sekä käytännön harjoittelusta. Tavoitteena on järjestää ensimmäinen koulutus vuonna 2020.

D-osa on tarkoitettu SI-terapeuteille, jotka haluavat syventyä SI-teoriatietoon omalla osaamisalueellaan, kehittää omaa osaamistaan sekä tuottaa tutkimustietoa SI-terapiasta.

Moduuleissa tulee edetä järjestyksessä.

Sity ry suunnittelee koulutussisällöt, ja toteuttaa koulutukset yhteistyössä eri paikkakuntien ammattikorkeakoulujen tai muiden oppilaitosten kanssa. Tulevista koulutuksista tiedotetaan www.sity.fi ja ilmoittautumiset sekä koulutuksen käytännönjärjestelyihin liityvät kyselyt tulee osoittaa opinnot järjestävälle yhteistyöoppilaitokselle.

Yleiset kysymykset koulutusuudistukseen liittyen voi osoittaa sähköpostitse osoitteeseen SI.koulutuskyselyt<@>gmail.com

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Tiedotamme muutoksista kotisivuilla.