Opintopiiri Helsinki 13.10.2021

 

Pääkaupunkiseudun opintopiiri   13.10.2021 klo 17.00-19.00, 

                                                         Metropolia ammattikorkeakoulu, Myllypuro

Teemana:                                         Autismi ja Aistisäätely / Asititiedon käsittely osana toimintakykyä.
 
Yhteinen keskustelu ja pohdinta aiheesta.
Osallistujat voivat etukäteen miettiä aiheeseen liittyvää hyödyllistä materiaalia, kuten kirjallisuutta, tutkimuksia,nettisivuja tms.  
 
Ilmoittautuminen                           6.10. mennessä mira.lonnqvist <at>metropolia.fi