Miten lapsi pääsee tutkimuksiin?

Lapsi ohjautuu toiminta- ja fysioterapiaan neuvolan, koululääkärin, yksityislääkärin, terveyskeskuksen tai sairaalan lähettämänä.  Lapsen ongelmien luonteesta ja laajuudesta riippuen arviointi ja kokonaisvaltaisen kuntoutussuunnitelman tekeminen tapahtuu terveyskeskuksen/kunnan perustervedenhuollon tai sairaalan kuntoutustyöryhmässä, yliopistollisen sairaalan foniatrian, lastenneurologian tai lastenpsykiatrian yksiköissä.  Käytännöt arviointiin ohjautumisessa ja toimintaterapiakuntoutuksen toteuttamisessa vaihtelevat paikkakunnittain.

Lista: sensorisen integraation arviointi (SIPT)-koulutuksen saaneista terapeuteista.

Terapian toteuttaminen suunnitellaan ja sovitaan yksilöllisen arvioinnin pohjalta, lapsen ja ympäristön tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, yhteistyössä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  Ympäristön ohjaaminen on tärkeä osa sensorisen integraation viitekehykseen pohjautuvaa toimintaterapiaa. Sairaaloissa terapian toteuttamiseen on usein hyvin rajalliset resurssit.  Monissa kunnissa perusterveydenhuollon palvelut tarjoavat mahdollisuuden eripituisten toimintaterapiajaksojen toteuttamiseen, joskin pidemmät terapiat toteutuvat  useimmiten ostopalveluna yksityisellä puolella.  Yksityispuolella tapahtuvan terapian korvaa yleisimmin:

    • Kela, mikäli lapsen ongelmien on todettu täyttävän vaikeavammaisuuden kriteerit.
    • Terveydenhuolto: Terveyskeskus/sairaala.  Tällöin lapsi saa terveyskeskuksesta tai sairaalasta maksusitoumuksen yksityiselle terapeutille.
    • Myös lapsen vakuutus mahdollisesti korvaa terapia.

Lisätietoja SIPT-arvioinnin sisällöstä.