MAP (Miller assessment for preschoolers)-koulutus

map

MAP-testi on luonteeltaan seulontatesti, joka on normitettu  2.9 – 5.8-vuotiaiden lasten kehityksellisten ongelmien kartoittamiseen.  Se on vähän aikaa vievä arviointimenetelmä, jolla pyritään löytämään lapsen ongelma-alueet ja vahvuudet sekä mahdollisen tarkemman jatkoarvioinnin luonne. Arvioitavat alueet ovat sensomotoriset perusvalmiudet, kognitiiviset taidot (kielelliset ja ei-kielelliset) ja ns. yhdistelmätaidot, joiden hallinnassa korostuu sensomotoristen ja kognitiivisten taitojen integraatio.

MAP2

Toimintaterapeuttisena arviointimenetelmänä testistössä painottuu vahvasti sensomotoristen perusvalmiuksien arviointi.  Mikäli ongelmat kasautuvat sensomotorisiin perusvalmiuksiin, arviointi antaa toimintaterapeutille tukea myös terapian suunnitteluun.  Koulutuksen taustateoriana painottuu lapsen normaali sensomotorinen kehitys. Heikkoon suoriutumiseen johtavia syitä analysoidaan tehtäväkohtaisesti.

Linkistä voit tulostaa alustavan koulutusohjelman: MAP-koulutuksen alustava koulutusohjelma.pdf

Takaisin