MfunPS (Miller Function & Participation Scales) -koulutus

MfunPS-testi on normitettu 2.6 – 7.11-vuotiaiden lasten toiminnallisten taitojen arviointiin.  Arviointi antaa tietoa siitä, kuinka lapsen toiminnallinen suoriutuminen tai sen eri osa-alueilla ilmenevät kehitykselliset ongelmat vaikuttavat hänen kykyynsä toimia kotona ja suoriutua päiväkodin/koulun toiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen haasteista.  Arvioitavat osa-alueet ovat visuo-, hieno- ja kokonaismotoriikka. Lisäksi strukturoidut ja pisteytettävät vanhempien ja päivähoidon/koulun täyttämät havainnointilomakkeet tuovat tietoa lapsen toiminnasta ja aivan erityisesti sosiaalisesta suoriutumisesta eri ympäristöissä.

Alla olevasta linkistä voit tulostaa alustavan koulutusohjelman:         MfunPS alustava koulutusohjelma (pdf)

 

 

 

Takaisin