Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi – koulutus

Kllin-havKliinisessä havainnoinnissa arvioidaan lapsen sensomotorisia valmiuksia. Arviointi on luonteeltaan strukturoitu, mutta ei normitettu. Havainnointia käytetään yhdessä jonkin normitetun valmiustasomittarin kanssa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä paneudutaan lapsen normaaliin sensomotoriseen kehitykseen. Seuraavina kahtena päivänä opetellaan sekä teoreettisesti että pienryhmissä harjoitellen osatehtävät ja niiden laadullinen analysointi. Tehtävät käsitellään osa-alueittain kehitykselli-sessä järjestyksessä; asennonhallintaa, tasapainoa sekä koordinaatiota ja motorista suunnittelua mittaavat tehtävät.

Takaisin