GOAL (GOAL-Oriented Assessment of Lifeskills)- koulutus

GOAL välineetGOAL-testillä arvioidaan 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten motorisia taitoja, joita tarvitaan päivittäisissä tilanteissa. Testi on tarkoitettu lievien ja keskivaikeiden karkea- ja hienomotoristen vaikeuksien arviointiin. Testi on kehitetty ja normitettu Amerikassa. Alkuperäisten normiarvojen on suomalaissa pilottitutkimuksissa todettu soveltuvan suomalaisille lapsille. Arviointi sisältää 7 testitehtävää, joissa mitataan lapsen hienomotorista (4 tehtävää) ja karkeamotorista (3 tehtävää) suoriutumista. Testitehtävissä mitataan toiminnallisia taitoja lapselle ja nuorelle kotoa/koulusta tutuissa ja merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Arvioinnin avulla voidaan:

  • määrittää onko lapsella tai nuorella karkea- ja hienomotorisessa toiminnallisessa suoriutumisessa viivettä vertaamalla lapsen tai nuoren suoriutumista normaalisti kehittyneiden ikätovereiden suoriutumiseen.
  • analysoida mahdollisten hieno- ja karkeamotoristen vaikeuksien vaikutuksia lapsen tai nuoren toiminnalliseen suoriutumiseen kotona ja koulussa.
  • analysoida toiminnallisen suoriutumisen taustalla olevia sensomotorisia tekijöitä.
  • suunnitella toimintaterapian sisältö määrittelemälle ne valmiudet ja taidot, joita terapiassa tulee vahvistaa.