BEGREPPET SENSORISK INTEGRATION INOM HABILITERING

Ayres Sensory Integration ® är ett skyddat registrerat varumärke.

Inom habilitering hänvisar man alltid med termen Sensorisk Integration till den teori som grundar sig på doktor A. Jean Ayres arbete.

I praktiken kan termens betydelse inom ergoterapi variera beroende på sammanhanget. Man kan hänvisa till den sensoriska integrationens teori, till en terapidiagnos som grundar sig på bedömningen av sensorisk integration, till barns normala utveckling utifrån den sensoriska integrationens referensram, samt till habiliteringsmetoden ASI®-terapi (d.v.s. en terapimetod som grundar sig på den Ayres sensoriska integrationens teori).

Begreppet sensorisk integration betyder inom habilitering någonting annat än inom neurobiologin, där den syftar på aktivitet på cellnivå.

Man har försökt göra den sensoriska integrationens begrepp tydligare och enhetligare för att undvika att begreppet används fel, och underlätta forskningsarbete samt samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom hälsovården. Definieringen av begrepp och enhetligande av termer är en del av en mer omfattande process inom amerikansk ergoterapiforskning.

Inom internationell ergoterapilitteratur har termen sensorisk integration blivit befäst och allmänt använd. Speciellt forskningsgruppen (Miller et al.) som forskar och arbetar kring svårigheterna med sinnesreglering, har klassifierat sensoriska integrationens svårigheter enligt symtom, och använder om dessa begreppet ”Sensory Processing Disorder” (SPD), d.v.s. svårigheter med sensorisk processering. En del av ergoterapiforskningen baserar sig på användningen av detta begrepp.

Ayres Sensory Integration ® är ett skyddat och registrerat varumärke.

Tilläggsuppgifter om sensoriska integrationens begrepp och terapiforskning hittar man på: www.siglobalnetwork.org

KÄLLA: Miller, L.J., Coll, J.R., Schoen, S.A. Randomized controlled pilot study of the effectiveness of occupational therapy for children with sensory modulation disorder. Am J of Occup Ther 2007; 61: 228-238