Välkommen till hemsidan av SITY r.f.!

SITY r.f. förmedlar information om sensorisk integrationsteori och metod för behandling på nationell och internationell nivå, och organiserar utbildning inom området .

Infobrochyrer för föräldrar och lärare hittas här, både på finska och svenska.