Tulevat koulutukset

2018 keväällä toteutuvat koulutukset 

Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi normitettua SPM- ja SPM-P menetelmää käyttäen

Kouluttajina: Päivi Danner ja Sirkka Maija Lehtola

Kohdetyhmä: toimintaterapeutit ja SI-koulutetut fysioterapeutit

Helsingissä 5.-7.2.2018

Koulutus on täysi

Lue lisää…

 

Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi koulutus 

Kouluttajina: tt Anne Fomkin ja ft Teija Yli-Hollo

Kohderyhmä: toimintaterapeutit ja fysioterapeutit

Tampereella 7.- 9.2.2018

Koulutus on täysi

Lue lisää…

 

MfunPS (Miller Function & Participation Scales) -menetelmä koulutus

Kouluttajina: Päivi Danner ja Sirkka Maija Lehtola

Kohderyhmä: toimintaterapeutit

Lappeenrannassa 18.-20.4.2018

Ilmoittautuminen avautuu 16.2.2018

Lue lisää…

 

Sensorisen integraation teoria ja terapia -koulutus 

Syksyllä 2018 Turun ammattikorkeakoulussa

Lue lisää…