EASI Pilotointiprojekti Suomessa

  • EASI- ARVIOINTIMENETELMÄ JA TIEDONKERUU SUOMESSA

EASI on kansainvälisten normien keruuvaiheessa oleva uusi SI-testi. Sity ry on mukana prosessissa, jossa on tarkoituksena kerätä kansainväliseen pilotointiin tarvittavien tietojen lisäksi oma, laajempi otos, jotta saamme arvokasta tietoa testin soveltuvuudesta ja normeista Suomessa. Arviointimenetelmän esittely Helsingissä 12. ja 13.4. oli aloitus Suomen projektille. Testi ei ole vielä kaikilta osilta valmis, mutta valmistunee huhtikuun loppuun mennessä. Testin ja käsikirjan valmistuttua aloitetaan tiedonkeruu testaamalla normaaliotoksen lapsia kaikista testin ikäryhmistä. Huomioitavaa on, että tiedonkeruun jälkeen testi saattaa vielä muuttua. Eli nyt pilotointihankkeeseen mukaan lähtevien kannalta ei ole kyseessä testin opettelu sinällään, vaan tiedon kerääminen standardiarvojen määrittämiseksi.

EASI käsittää seuraavat osa-alueet; hahmottaminen, praksia, asennonhallinta ja tasapaino sekä aistisäätely. Testi on tarkoitettu 3–12 vuotiaiden lasten arviointiin. Testin antoon varataan minimissään 2 x 60 min ja tiedon käsittelyyn 30 min. Jokaiselta hankkeeseen osallistuvalta testaajalta odotetaan 10 lapsen testaamista (ehdoton minimi on 5 lapsen testaus). Testin opetteluun on arvioitu menevän noin 30 tuntia. Eli yhteensä testin opettelu ja tiedonkeruu tarkoittaa tiedonkeruuseen osallistujalle n. 60 tunnin työtä. Testaajan työpanos on suuri ja edellyttää sitoutumista, mutta samalla oppii uutta. Mitä enemmän aineistoa saamme suomalaisista lapsista, sen luotettavammaksi testi tulee.

Heti toukokuun alussa käynnistetään EASI-projekti. Ohjeistukset sekä tarvittavat tarkennukset toteutetaan etäyhteydellä. Kesäkuussa 11.-13.päivä on mahdollisuus yhteiseen harjoitteluun ja testinannon hiomiseen. Tämän jälkeen seuraava tapaaminen tulee olemaan elokuussa.

Lisätietoja saat helena.tigerstedt@turkuamk.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tästä